Καλωσορίσατε στο @P e l l a - Το επώνυμο blog της Πέλλας

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021

ΥΠΑΙΘ: Καθορισμός 11.700 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών κατά κλάδο, ειδικότητα και ειδίκευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τον καθορισμό των 11.700 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο, ειδικότητα και ειδίκευση, που διορίζονται κατά το τρέχον σχολικό έτος:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΠΕ05 14
ΠΕ06 - 193
ΠΕ07 - 36
ΠΕ08 - 265
ΠΕ11 - 76
ΠΕ60 - 1500
ΠΕ70 - 3700
ΠΕ79 - 135
ΠΕ86 - 95
ΠΕ91.01 - 171
ΠΕ91.02 - 15
ΣΥΝΟΛΟ - 6.200

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΔΕ02.01 - 10
ΔΕ02.02 - 19
ΠΕ01 - 108
ΠΕ02 - 1346
ΠΕ03 - 1106
ΠΕ04.01 - 87
ΠΕ04.02 - 305
ΠΕ04.04 - 424
ΠΕ04.05 - 87
ΠΕ05 - 21
ΠΕ06 - 112
ΠΕ07 - 17
ΠΕ08 - 45
ΠΕ11 - 26
ΠΕ33 - 7
ΠΕ34 - 1
ΠΕ78 - 18
ΠΕ79.01 - 62
ΠΕ80 - 51
ΠΕ81 - 29
ΠΕ82 - 148
ΠΕ83 - 60
ΠΕ84 - 19
ΠΕ85 - 20
ΠΕ86 - 67
ΠΕ87.01 - 50
ΠΕ87.02 - 179
ΠΕ87.03 - 77
ΠΕ87.04 - 26
ΠΕ87.05 - 3
ΠΕ87.06 - 1
ΠΕ87.07 - 1
ΠΕ87.08 - 47
ΠΕ87.09 - 87
ΠΕ87.10 - 1
ΠΕ88.01 - 79
ΠΕ88.02 - 36
ΠΕ88.03 - 7
ΠΕ88.04 - 10
ΠΕ88.05 - 4
ΠΕ89.01 - 30
ΠΕ89.02 - 1
ΠΕ90 - 51
ΤΕ01.19 - 68
ΤΕ02.01 - 2
ΤΕ02.02 - 5
ΣΥΝΟΛΟ - 4.960
ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 540
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - 5.500

Δεν υπάρχουν σχόλια: