Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Λεφτά υπάρχουν... για συμβούλους

32 εκατ. ευρώ σε δυο εταιρείες συμβούλων θα ξοδέψει το ΤΑΙΠΕΔ στην επόμενη τετραετία ● Χρυσές αμοιβές σε νέους συνεργάτες, για να... κάααθεται η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, έργο της οποίας θεωρητικά είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της διαδικασίας ωρίμανσης και υλοποίησης των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.
Τριάντα δύο (32) εκατομμύρια ευρώ προτίθεται να δώσει το ΤΑΙΠΕΔ σε χρυσοπληρωμένους «συμβούλους» τα επόμενα τέσσερα χρόνια προκειμένου να ασχοληθούν με την επιτάχυνση διαγωνισμών και έργων ενταγμένων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Οι χρυσές αμοιβές ανακινούν ταυτόχρονα σειρά ερωτημάτων, με πρώτο τη χρησιμότητα της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ, έργο της οποίας υποτίθεται ότι είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της διαδικασίας ωρίμανσης και υλοποίησης των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ν. 4799/2021. Τι δεν μπορεί να κάνει η Μονάδα που θα κάνουν οι Σύμβουλοι, κι αν το κάνουν οι Σύμβουλοι ποία η χρεία της Μονάδας;
Επισήμως το ΤΑΙΠΕΔ εξέδωσε πρόσκληση για την πρόσληψη δύο (2) συμβούλων για την τεχνική υποστήριξη (ωρίμανση, διενέργεια διαγωνισμού και παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης) των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ανατεθεί στο Ταμείο. Τα περισσότερα από τα έργα που έχουν ήδη ανατεθεί στο Ταμείο θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Ο διαγωνισμός προκηρύχτηκε στις 23.12.2021 και η προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών λήγει στις 3.2.2022. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, η «Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, μέσω της εμπειρίας του ΤΑΙΠΕΔ, διαθέτει τεχνογνωσία στην ωρίμανση περιουσιακών στοιχείων και την υλοποίηση έργων, εξοικείωση με τις διαδικασίες του Δημοσίου και ταχύτητα και ευελιξία στην πρόσληψη συμβούλων βάσει των όρων του Κανονισμού Αναθέσεων του Ταμείου». Υποτίθεται ότι η Μονάδα, βασισμένη στην εμπειρία του ΤΑΙΠΕΔ, θα διασφαλίζει την επιτάχυνση στην υλοποίηση των έργων, κάτι που απ’ ό,τι αποδεικνύεται από την προκήρυξη θα το κάνουν οι σύμβουλοι.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις αμοιβές και τα έξοδα ανέρχεται σε δεκαέξι (16) εκατομμύρια ευρώ για κάθε έναν σύμβουλο. Η πρόσκληση –όπως προκύπτει από τη δομή της– προφανώς απευθύνεται σε μεγάλες εταιρείες, κυρίως του εξωτερικού, ενώ θα έπρεπε, με δεδομένα την ανεργία των νέων και τη «διαρροή εγκεφάλων», να γίνουν εξατομικευμένες προσκλήσεις για την πρόσληψη, που θα εξασφάλιζαν καλύτερα «τυπικά» προσόντα και μείωση κόστους. Επιπλέον, επειδή η σύμβαση θα έχει διάρκεια τέσσερα χρόνια (με δυνατότητα επέκτασης κατά δύο χρόνια και ισόποση –50%– αύξηση του προϋπολογισμού) και σίγουρα με τα τριάντα δύο εκατομμύρια θα μπορούσε –και θα έπρεπε– να δημιουργηθεί μια δημόσια υποδομή στελεχωμένη από τους τόσους και τόσες άνεργους/άνεργες επιστήμονες/ισσες, η οποία υποδομή στη συνέχεια θα μπορούσε εύκολα να ενσωματωθεί στο Υπερταμείο ή στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, επιτρέποντας την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας που θα συσσωρευτεί προς όφελος του Δημοσίου.
Υπάρχουν και μερικά ακόμη ενδιαφέροντα επιμέρους στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των απαιτούμενων προσόντων και των συνολικών αμοιβών. Στην προϋπηρεσία στελεχών ζητείται εμπειρία 20 χρόνων για τον project manager και 10 χρόνων, κυρίως, για τα υπόλοιπα στελέχη. Η κλίμακα των μηνιαίων αποδοχών κυμαίνεται από 4.000 μέχρι 6.500 ευρώ, πέφτουν μόνο για τον senior administration assistant (3.400 ευρώ) και τον document controller/administration (2.000 ευρώ).
Τα προαναφερόμενα ποσά είναι στο χέρι διότι υπάρχουν και τα μπόνους, αφού εκτός από τους μισθούς προβλέπεται κάλυψη αεροπορικών εισιτηρίων (εξωτερικού και εσωτερικού), έξοδα διαμονής (130-180 ευρώ ημερησίως) και καθημερινά έξοδα 50-75 ευρώ. Επίσης, αξίζει σημείωσης το γεγονός ότι στα εκπαιδευτικά προσόντα που αναφέρει ο διαγωνισμός ζητούνται μόνο τα πτυχία και δεν γίνεται καμία αναφορά σε επιπλέον προσόντα (μεταπτυχιακά/διδακτορικά, ξένες γλώσσες, χρήση Η/Υ). Ιδιαιτέρως το θέμα των ξένων γλωσσών θα έπρεπε να θεωρείται σημαντικό αφού στα καθήκοντα των Συμβούλων περιλαμβάνονται και επιτόπιοι έλεγχοι των έργων, οπότε η μη γνώση της ελληνικής θα δημιουργήσει άλλου τύπου επιβαρύνσεις (υπάρχουν πολλά σχετικά παραδείγματα).
Αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ότι η μοναδική τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει το ΤΑΙΠΕΔ κατά την υπερδεκαετή λειτουργία του είναι η πρόσληψη συμβούλων που αμείβονται πλουσιοπάροχα επιβαρύνοντας το Ελληνικό Δημόσιο (δηλαδή εμάς τους φορολογούμενους).
 
Απόστολος Λυκεσάς
Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: