Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Εξαίρεση του ΟΒΙ από ΑΣΕΠ

Προσωπική επιλογή του Αδ. Γεωργιάδη είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Δημήτρης Χρόνης (δεξιά), με βασικό προσόν του -πλην των επιστημονικών- ότι είναι στέλεχος της Ν.Δ
Χωρίς μοριοδότηση και έλεγχο προσόντων ο διορισμός προέδρου και αντιπροέδρου ▸ Τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης παρακάμπτει πονηρά νόμο του 2020 για την επιλογή διοικήσεων σε Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου και επιμένει στον ορισμό της ηγεσίας του εποπτευόμενου Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας από τον υπουργό.
Παράθυρο παράκαμψης του ΑΣΕΠ ανοίγει η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης με τροπολογία (μία από τις πολλές) στο νομοσχέδιο για τον νέο αναπτυξιακό νόμο, του οποίου η συζήτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής έχει… ολισθήσει λόγω «Ελπίδας» κατά μία μέρα (θα ψηφιστεί την Πέμπτη).
Συγκεκριμένα διαμορφώνεται ένα καθεστώς εξαίρεσης για τον τρόπο επιλογής ηγεσίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), του εποπτευόμενου από το υπουργείο Ανάπτυξης φορέα που εκδίδει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, παρότι μόλις το 2020 ψηφίστηκε ρύθμιση με την οποία οι διοικήσεις των φορέων του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (όπως ο ΟΒΙ), επιλέγονται με συγκεκριμένη διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ.
Στην τροπολογία (άρθρο 5) προβλέπεται μια ανεπαίσθητη εκ πρώτης όψεως τροποποίηση σε αντίστοιχο άρθρο του ιδρυτικού νόμου του ΟΒΙ (ν. 1733/1987), που έχει στην πλάτη του 35 χρόνια ισχύος. «Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΒΙ και ο γενικός διευθυντής του διορίζονται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τετραετή θητεία.
»Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του, καθώς και τον γενικό διευθυντή του ΟΒΙ. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ασκεί και χρέη γενικού διευθυντή. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή του ΟΒΙ μπορεί να ανανεώνεται» αναφέρεται. Η μόνη διαφοροποίηση σε σχέση με τον ιδρυτικό νόμο του ΟΒΙ είναι ότι αντί ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. να ορίζονται από τον υπουργό, η νέα διάταξη δίνει τη δυνατότητα στο ίδιο το (εννεαμελές και διορισμένο από τον υπουργό) συμβούλιο να τους εκλέξει. Ακούγεται πολύ δημοκρατικό και η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτή την αλλαγή αναφέρεται στον «τεχνολογικό χαρακτήρα του φορέα και στις επιστημονικές ιδιότητες των μελών που δικαιολογούν την τροποποίηση του μηχανισμού επιλογής πρόεδρου και αντιπροέδρου».
Η πονηριά της διάταξης βρίσκεται αλλού. Ως μεταγενέστερη, εφόσον ψηφιστεί, θα επικρατεί του ν. 4735/2020 που με τα άρθρα 20 και 21 όρισε ότι «Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των οποίων η επιλογή ανήκει στην κυβέρνηση» αφενός απαιτείται να έχουν συγκεκριμένα προσόντα (πτυχίο ΑΕΙ, πολύ καλή γνώση γλώσσας της Ε.Ε., πενταετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα κ.λπ.), αφετέρου επιλέγονται με συγκεκριμένη διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ. Επιλέγονται από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου που τα μέλη της ορίζονται με απόφαση του προέδρου του ΑΣΕΠ και με τριετή θητεία. Ορίζεται μάλιστα συγκεκριμένη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών και επιστημονικών προσόντων, της εμπειρίας, της επίδοσης σε προφορική συνέντευξη και της «προσωπικότητας». Οι θέσεις προκηρύσσονται με πρόσκληση του ΑΣΕΠ.
Θεωρητικά η διαδικασία αυτή έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από το καλοκαίρι της προηγούμενης χρονιάς, αλλά με αυτή την πονηρή τροπολογία διαμορφώνεται ένα καθεστώς εξαίρεσης για τον ΟΒΙ. Γιατί άραγε;
Πιθανότατα για τον ίδιο λόγο που ο πρόεδρός του (Δημήτρης Χρόνης), προσωπική επιλογή του Αδ. Γεωργιάδη και με βασικό προσόν του πλην των επιστημονικών ότι είναι στέλεχος της Ν.Δ., ενώ τοποθετήθηκε (Οκτώβριο 2019) σε θέση μέχρι πρότινος άμισθη, στη συνέχεια η θέση «χρίστηκε» έμμισθη και αποκλειστικής απασχόλησης με μισθό σχεδόν 4.000 ευρώ και με αναγνώριση αναδρομικών έξι μηνών.

Γιάννης Κιμπουρόπουλος
Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: