Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

ESM: "Παραμένει ευάλωτη" η Ελληνική οικονομία - Οι αστερίσκοι και τα εύσημα

Σήμα κινδύνου για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στην Ελληνική οικονομία εκπέμπει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην ετήσια έκθεσή του για το 2021, που εγκρίθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο από τη Σύνοδο του Συμβουλίου Διοικητών του Μηχανισμού.
Εύσημα για μια σειρά από πεδία, που έχει καταγραφεί πρόοδος, εστίες κινδύνων λόγω Ουκρανίας αλλά και αστερίσκους για τη μεσομακροπρόθεσμη πορεία της οικονομίας καταγράφει στην ετήσια έκθεσή του για το 2021, που εγκρίθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο, από τη Σύνοδο του Συμβουλίου Διοικητών του Μηχανισμού, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM).
Σύμφωνα με όσα σημειώνει ο ESM μακροπρόθεσμα η Ελλάδα παραμένει ευάλωτη συστήνοντας την επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων.
Το χρέος
Ειδικότερα, σε σχέση με το χρέος, ο ESM υποστηρίζει ότι χάρη στην ευνοϊκή χρηματοδότηση, που έχει προσφέρει ο Μηχανισμός η εξοικονόμηση σε επίπεδο προϋπολογισμού φτάνει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021. Όπως τονίζεται, χαρακτηριστικά, οι συνθήκες χρηματοδότησης της Ελλάδας παρέμειναν ευνοϊκές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μάλιστα, γίνεται λόγος για υπερεκτέλεση του πλάνου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το 2021, με άντληση 14 δισεκατομμυρίων ευρώ από την αγορά και διατήρηση ενός αποθέματος μετρητών που υπερκαλύπτει τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες τους επόμενους 12 μήνες.
Στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησής του, μάλιστα, ο ESM παρακολουθεί τους κινδύνους για την ικανότητα αποπληρωμής της Ελλάδας. Βραχυπρόθεσμα, όπως επαναλαμβάνει ο ESM, η χώρα απολαμβάνει μια άνετη θέση σε ότι αφορά τη ρευστότητα, σταθερή πρόσβαση στην αγορά και χαμηλές χρηματοδοτικές ανάγκες που αντικατοπτρίζουν τη μακρά μέση ωρίμανση του χρέους.
Παραμένει ευάλωτη η οικονομία
Όμως, μακροπρόθεσμα, αναφέρει ο ESM, παραμένει ευάλωτη λόγω των μακροοικονομικών ανισορροπιών, ιδιαίτερα του πολύ υψηλού δημόσιου χρέους της, καθώς και του επίμονου επενδυτικού κενού, της χαμηλής παραγωγικότητας και των υψηλών NPEs.
Για να διορθώσει αυτές τις αδυναμίες, σύμφωνα με την Έκθεση, η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο ταξίδι εκσυγχρονισμού της οικονομίας της. Όπως τονίζεται, οι μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες τώρα περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση μακροχρόνιων αδυναμιών σε υποδομές, εκπαίδευση και δεξιότητες, αλλά και δημόσια διοίκηση (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος δικαιοσύνης).
Ο πόλεμος
Επίσης,, όπως επισημαίνει ο ESM, ο πόλεμος στην Ουκρανία ρίχνει σκιές στις οικονομικές προοπτικές για την Ελλάδα. “Το μέγεθος των επιπτώσεων μένει να φανεί, αλλά η Ελλάδα μπορεί να επηρεαστεί δεδομένης της εξάρτησής της από τον τουρισμό και από τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου” αναφέρει η έκθεση του ESM.
Τα θετικά
Ωστόσο, όπως αναφέρει ο ESM, η ελληνική οικονομία ανέκαμψε δυναμικά από την πανδημία, λόγω της ισχυρής εγχώριας ζήτησης και του τουρισμού. Επισημαίνει, δε, ότι ο δημοσιονομικό έλλειμμα χρηματοδότησε ένα μεγάλο πακέτο δημοσιονομικής στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά οι συνθήκες της αγοράς παρέμειναν ευνοϊκές, υποστηριζόμενες από τη διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και το σχέδιο ανάκαμψης της NGEU.
Θετικό το 2021
Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρεται, οι τράπεζες ενίσχυσαν τους ισολογισμούς τους, ενώ παράλληλα η οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 8,3% το 2021, ανακτώντας ουσιαστικά τις απώλειες που καταγράφηκαν το 2020 λόγω της Covid-19. Επίσης, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συσσωρευμένες αποταμιεύσεις για να τονώσουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις, ενώ ο τουρισμός είχε αυξημένα έσοδα.
Σύμφωνα, με την Έκθεση, το μεγάλο πακέτο δημοσιονομικής στήριξης της κυβέρνησης ενίσχυσε τα εισοδήματα και την απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια του 2021. Το πρωτογενές έλλειμμα βελτιώθηκε σημαντικά στο -5,5% του ΑΕΠ το 2021, από -8% το προηγούμενο έτος.
Σύμφωνα με τον ESM, η κυβέρνηση παρείχε εκτεταμένη υποστήριξη σε νοικοκυριά, εργαζόμενους και επιχειρήσεις, με ένα από τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά πακέτα στη ζώνη του ευρώ. Χάρη στην ταχεία ανάπτυξη δε, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε στο 193,3% του ΑΕΠ από 206,3%.
Κόκκινα δάνεια
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες επισημαίνεται ότι κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά τον δείκτη NPEs στο 12,8% στο τέλος του 2021. Ωστόσο, το βάρος του ιδιωτικού χρέους είναι μεγάλο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης. Η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις) αυξήθηκε κατά 3,7%, ενώ αυτή προς τα νοικοκυριά μειώθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο του 2021.

Γιώργος Αλεξάκης
Πηγή: news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: