Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

¨Κοινωνία σε Κίνηση¨: Σημαντική ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη των νέων θέσεων ιατρών στο νοσοκομείο Έδεσσας

Η Δημοτική Παράταξη Έδεσσας ¨Κοινωνία σε Κίνηση¨ ενημερώνει τους ιατρούς που ενδιαφέρονται για την κατάληψη των μόνιμων θέσεων που προκηρύχθηκαν στις 8/8/22 (αρ. πρωτ.7491) από το Υπουργείο Υγείας για Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας - Οργανική Μονάδα Έδεσσας, ότι:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει ως δικαιούχους παροχής δωρεάν σίτισης και στέγασης το ιατρικό προσωπικό που θα υπηρετήσει στο Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας, στο Κέντρο Υγείας Άρνισσας και στο Κέντρο Υγείας Έδεσσας. Η απόφαση αυτή λήφθηκε έπειτα από πρόταση της ¨Κοινωνία σε Κίνηση¨, σύμφωνα με το άρθρ. 26 του Ν. 4807/21.
Η πρόταση αυτή αποτελεί ένα μέρος της συνολικής έμπρακτης στήριξης της παράταξής μας προς το Νοσοκομείο μας αλλά και στο Ε.Σ.Υ. γενικότερα, με στόχο τη διασφάλιση του πρωταρχικού αγαθού της υγείας για το σύνολο των πολιτών.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: