Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

ΑΣΕΠ - 6Κ/2023: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για 160 μόνιμες θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η /2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα (160) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Δικαιοσύνης).
Οι θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Κατανομής Θέσεων).

Δεν υπάρχουν σχόλια: