Πέμπτη 9 Μαΐου 2024

Ακρίβεια ίσον φτώχεια

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία του ΙΟΒΕ για το περιβάλλον γενικευμένης ακρίβειας σε σχέση με τη φτώχεια που επικρατεί στην Ελλάδα, το οποίο διευρύνει τις ανισότητες. Ειδικότερα στην ειδική ανάλυση με τίτλο «Προοδευτικότητα στη φορολογία δηλωθέντος εισοδήματος στην Ελλάδα 2012-2021», που περιλαμβάνεται στην έκθεσή του για την ελληνική οικονομία, προκύπτει ότι διευρύνθηκαν οι ανισότητες…
Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι φτωχότεροι έχουν ακόμη λιγότερα έσοδα, σε αντίθεση με τους πλουσιότερους που αύξησαν τα εισοδήματά τους. Όπως καταγράφει το Ινστιτούτο, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρέθηκε στο όριο της φτώχειας τη δεκαετία 2012-2021, κάτι που αποτυπώνεται στη συνεισφορά σε φόρους των πολιτών.
Μάλιστα, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, ο δείκτης ανισότητας Gini κατατάσσει την Ελλάδα στην 57η θέση παγκοσμίως για το 2021.
Παράλληλα στα στοιχεία σημειώνεται ότι το κατώτατο 40% του πληθυσμού πλήρωσε το 1,63% των συνολικών φόρων, όντας στα δυο χαμηλά πεμπτημόρια εισοδήματος, που προσδιορίζονται από εισοδήματα έως 6.098 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛΣΤΑΤ για το 2021, ανήλθε στο ποσό των 5.712 ευρώ ετησίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε 11.995 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενηλίκους και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.
Και κάπως έτσι οι φτωχοί έγιναν ακόμη φτωχότεροι και οι πλούσιοι ακόμη πλουσιότεροι. Παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα εισοδηματικής ανισότητας σε σχέση με το 2012, αφού το κατώτατο 20% έλαβε μόλις το 0,2% του συνολικού εισοδήματος (έναντι του 1,4% το 2012), ενώ το ανώτατο 20% έβγαλε το 58,7% του συνολικού εισοδήματος (έναντι του 52,6% το 2012) της Ελλάδας. Επί της ουσίας, το πλουσιότερο τμήμα του πληθυσμού αύξησε τα εισοδήματά του εν μέσω κρίσης, σε αντίθεση με το πλέον φτωχότερο τμήμα.
Από εκεί και πέρα, το ΙΟΒΕ, κάνοντας χρήση των δημοσίως διαθέσιμων δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τα εισοδήματα και τη φορολογία φυσικών προσώπων και συγκρίνοντας τη χρονιά με τα πλέον διαθέσιμα στοιχεία (2021) με τα παλαιότερα διαθέσιμα στοιχεία (2012), αναφέρει ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα (πραγματικά εισοδήματα από όλες τις πηγές) το 2021 σε σχέση με το 2012 ήταν χαμηλότερα κατά 7,2%.
Επίσης, χωρίζοντας τον πληθυσμό σε πεμπτημόρια εντάσσει, για το 2021, ένα 20% στο κατώτατο εισοδηματικό πεμπτημόριο, όπου εντάσσονται όσοι και όσες έχουν εισοδήματα έως 1.016 ευρώ. Στο ανώτατο 20% εντάσσει όσους έχουν εισόδημα από 19.312 ευρώ και πάνω.
Συμπερασματικά το ΙΟΒΕ εκτιμά πως η οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα επέδρασε αρνητικά και σημαντικά στα εισοδήματα των πολιτών και η επίδραση δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί. Επιπλέον, η εισοδηματική ανισότητα, που προκύπτει συγκρίνοντας την κατανομή των μεριδίων συνολικού εισοδήματος, οξύνθηκε παρά το ισχύον σύστημα προοδευτικής φορολογίας.

Πηγή: topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: