Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Μονόδρομος η τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών

Το ερευνητικό ινστιτούτο για τις συνθήκες απασχόλησης και διαβίωσης σε έκθεσή του αποκαλύπτει ότι ο πληθωρισμός έχει ήδη εξανεμίσει τις ονομαστικές αυξήσεις των κατώτατων μισθών και υπογραμμίζει την ανάγκη ad hoc αυξήσεων, πέρα από τις προβλέψεις της νέας Οδηγίας για τους επαρκείς μισθούς.
Ο πληθωρισμός έχει ήδη εξουδετερώσει τις σημαντικές ονομαστικές αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς που δόθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2021 και 1ης Ιανουαρίου 2022 στα 15 από τα 21 κράτη της Ε.Ε. που έχουν συστήματα νόμιμων κατώτατων μισθών είτε μέσω συλλογικών συμβάσεων είτε με διοικητικό καθορισμό τους από τις κυβερνήσεις. Σ’ αυτές τις χώρες της Ε.Ε. ήδη το 2022 ξεκίνησε με σημαντική μείωση των πραγματικών κατώτατων μισθών και στους 6 μήνες που μεσολάβησαν, με τον πληθωρισμό σχεδόν διπλασιασμένο από την αρχή του έτους, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τους κατώτατους μισθούς μετρούν ήδη τραγικές απώλειες αγοραστικής δύναμης.
Τα ευρήματα περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση για τους κατώτατους μισθούς του Eurofound, της ερευνητικής υπηρεσίας του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συνθήκες απασχόλησης και διαβίωσης, που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες. «Εάν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις του πληθωρισμού, ίσως καμία χώρα της Ε.Ε. δεν θα εμφανίζει έστω και μικρή πραγματική αύξηση, εκτός από χώρες με μηχανισμούς αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και το Λουξεμβούργο», επισημαίνει το Eurofound, θυμίζοντας ότι στο μεταξύ κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα προχώρησαν σε πρόσθετες αυξήσεις.
Το Eurofound επιστρατεύει τα στοιχεία αυτά για να υπογραμμίσει την αξία της προτεινόμενης Οδηγίας της Ε.Ε. για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς, επί της οποίας έχει υπάρξει συμφωνία Ευρωκοινοβουλίου – Συμβουλίου και εκκρεμεί η τελική έγκρισή της από το Ευρωκοινοβούλιο (βλέπε πρωτοσέλιδο «Εφ.Συν.» 8/6/2022 «Στηρίξτε συλλογικές συμβάσεις και μισθούς»). Βάσει της Οδηγίας τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. οφείλουν να εξασφαλίζουν κατώτατους μισθούς που δεν υπολείπονται του 50% του μέσου μισθού και του 60% του διάμεσου. Στο πνεύμα αυτό, επισημαίνει το Eurofound ως παράδειγμα, η Γερμανία αποφάσισε να αυξήσει τον κατώτατο μισθό σε 12 ευρώ την ώρα, ή περίπου στο 60% του μέσου μισθού, τον Οκτώβριο του 2022. Η Οδηγία προβλέπει επίσης την υποχρέωση των κυβερνήσεων να αυξήσουν το ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις.
Ωστόσο, καθώς η εφαρμογή της Οδηγίας από τα κράτη-μέλη έχει έναν ορίζοντα τουλάχιστον δύο ετών και ο πληθωρισμός εν τω μεταξύ θα τρέχει αποδυναμώνοντας την αγοραστική δύναμη, ενώ σε λιγότερα από τα μισά κράτη-μέλη της Ε.Ε. οι κυβερνήσεις υποχρεούνται να παίρνουν υπόψη τον τιμάριθμο στον καθορισμό των βασικών μισθών, το Eurofound θεωρεί αναγκαίο να θεσπιστούν σαφή κριτήρια αναπροσαρμογής, όπως η αγοραστική δύναμη. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, που έχει τέτοιο σύστημα, δύο αυξήσεις κατά 2% η καθεμία ενεργοποιήθηκαν τον Μάρτιο και τον Μάιο του 2022 ως αποτέλεσμα της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, μετά από δύο ανάλογες αυξήσεις που εφαρμόστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2021 και τον Ιανουάριο του 2022.
«Η Οδηγία θα απαιτήσει από τα κράτη-μέλη που δεν διαθέτουν τέτοιους μηχανισμούς αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής να επικαιροποιούν τους νομοθετούμενους κατώτατους μισθούς τουλάχιστον κάθε δεύτερο χρόνο», επισημαίνει το Eurofound, προσγειώνοντας ωστόσο τις προσδοκίες στη σκληρή πραγματικότητα. «Για κάποιον που είναι ήδη εξαντλημένος οικονομικά, η αναμονή ενός ή δύο ετών μπορεί να φαίνεται αιωνιότητα», σημειώνουν οι συντάκτες της έκθεσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη και ad hoc αυξήσεων στις συνθήκες αυξανόμενου πληθωρισμού, αλλά και αύξησης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.
«Πράσινο φως» για τα 1,6 δισ. της απολιγνιτοποίησης
Εγκρίθηκε την περασμένη Πέμπτη από την Ευρ. Επιτροπή το πρώτο πρόγραμμα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), με το οποίο η Ελλάδα θα κινητοποιήσει συνολική επένδυση ύψους 1,63 δισ. ευρώ για την άμβλυνση των επιπτώσεων της ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Ο λόγος για το σχέδιο βίαιης -και εξαιρετικά βιαστικής όπως αποδείχτηκε από την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης- απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη και στη σταδιακή κατάργηση των σταθμών παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα στα νησιά Βορείου-Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη.
Το σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί από το ΤΔΜ με ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις ύψους 1,38 δισ. ευρώ. Μέρος των κονδυλίων (20,4 %) θα ενισχύσει τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού στις επηρεαζόμενες περιοχές, ενώ δράσεις στρατηγικής σημασίας θεωρούνται η λεγόμενη «Ζώνη Καινοτομίας» της Δυτικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη υποδομών και δράσεων για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και ο «Κόμβος Βιοοικονομίας 360°» στους Δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας και Τρίπολης (γεωργικά προϊόντα διατροφής, κυκλική και ψηφιακή οικονομία).
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
● Σήμερα, Δευτέρα, 20/6 και Τρίτη 21/6
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (Εξελίξεις στην Ουκρανία, κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής, συζήτηση με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ, προετοιμασία ατζέντας Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έγκριση συστάσεων Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προς τις 27 χώρες της Ε.Ε.)
● Πέμπτη 23/6 και Παρασκευή 24/6
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (σύνοδος κορυφής των 27 της Ε.Ε.) με βασικά θέματα τις εξελίξεις στην Ουκρανία, την οικονομική κατάσταση της Ε.Ε., τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και τη διεύρυνση της Ε.Ε. Στο πλαίσιο της συνόδου θα γίνει και συνάντηση με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
● Τετάρτη 22/6 και Πέμπτη 23/6
Μίνι ολομέλεια στις Βρυξέλλες. Ανάμεσα στα θέματα:
  • Εγκριση της έκτακτης προσωρινής στήριξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο στους αγρότες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής στην Ουκρανία
  • Πρόταση Οδηγίας για την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων ρύπων
  • Πρόταση κανονισμού για τη σύσταση Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα
  • Εκθεση για τη θέσπιση μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα
  • Εκθεση για την εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (Ταμείο Ανάκαμψης)
  • Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη του κόστους υποδοχής των προσφύγων από την Ουκρανία
Κάθε Δευτέρα η «Eφ.Συν.» ενημερώνει τους αναγνώστες της σταθερά μέσα από αυτήν τη σελίδα για ειδήσεις που «γεννιούνται» στα όργανα της θεσμικής Ευρώπης και δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας

Επιμέλεια: Χριστίνα Κοψίνη - ch.kopsini@efsyn.gr
Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: