Πέμπτη 2 Μαΐου 2024

Εργατικό Κέντρο Πέλλας | Ψήφισμα της απεργιακής συγκέντρωσης της 1η Μάη 2024 των συνδικάτων της Πέλλας

Εμείς οι εργαζόμενοι, (Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα) οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι οι εκπρόσωποι των φορέων και οι πολίτες της πόλης των Γιαννιτσών που πήραμε μέρος στην Πρωτομαγιάτικη αγωνιστική, απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πέλλας εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα:
Η 1η Μάη εκτός από ημέρα μνήμης και τιμής για τους πρωτοπόρους αγωνιστές της εργατικής τάξης είναι και ημέρα αγώνα και απεργίας των εργαζομένων.
Η Πρωτομαγιά του 2024 συνεχίζει να βρίσκει τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους της χώρας αντιμέτωπους με την ακρίβεια, την ανεργία, την κοινωνική φτώχεια, τον περιορισμό εργασιακών δικαιωμάτων, την επισφάλεια και την ανασφάλεια στους χώρους εργασίας. Γι αυτό το λόγο αγωνιζόμαστε για ένα παρόν και ένα μέλλον χωρίς ακρίβεια, κοινωνική φτώχεια, εργασιακή ανασφάλεια και ανισότητες.
Αυτή την ιστορική μέρα, ενώνουμε τη φωνή μας με όλους εκείνους που παλεύουν ενάντια στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, στις αδικίες, στις διακρίσεις, στην κατακρήμνιση δημοκρατικών, εργασιακών, Οικονομικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
Αγωνιζόμαστε για:
ΕΙΡΗΝΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ

Απεργούμε, διαδηλώνουμε και απαιτούμε:
Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό στην
άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 • Κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο από την Εθνική Γενική ΣΣΕ με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθολικό για όλους και όλες τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στην Ελλάδα χωρίς διακρίσεις.
 • Αύξηση μισθών μέσα από ΣΣΕ σε κλάδους και επαγγέλματα, βελτίωση των όρων εργασίας, προστασία των επαγγελματικών ειδικοτήτων, αναγνώριση συνολικής προϋπηρεσίας, απρόσκοπτη καταβολή επιδόματος γάμου.
 • Άρση φιλεργοδοτικών εμποδίων στη διαδικασία επέκτασης των ΣΣΕ και την μονομερή πρόσβαση στη Διαιτησία, επαναφορά στην6μηνη παράταση των ΣΣΕ και στην πλήρη μετενέργεια των όρων τους.
 • Αποκατάσταση της θεσμικής συλλογικής εργατικής συμμετοχής και κοινωνικού ελέγχου για τη διαφάνεια και λογοδοσία των εργοδοτών, των Κυβερνήσεων και των κρατικών πολιτικών και της Επιθεώρησης Εργασίας.
 • Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους και όλες με υγεία και ασφάλεια, σωματική και ψυχική.
 • Αποκατάσταση των εργατικών δικαιωμάτων και της εργατικής προστασίας, με σταθερή και πλήρη πενθήμερη εργασία με θωράκιση του 40ωρου, αύξηση του υποχρεωτικού χρόνου ανάπαυσης, αύξηση της αμοιβής της υπερωρίας και κατάργηση όλων των ευελιξιών στο ωράριο εργασίας.
 • Εργατική συμμετοχή στην ψηφιακή μετάβαση και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Ενίσχυση της προστασίας σε ατομικά και συλλογικά δικαιώματα για την τηλεργασία και την εργασία σε πλατφόρμες στη βάση της πρότα-σης της ΓΣΕΕ.
 • Αυστηροποίηση των ελέγχων της αδήλωτης εργασίας, της ψευδο-αυτοαπασχόλησης και των (υπ)εργολάβων.
 • Άμεσα συντονισμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας προσαρμοσμένα στις ανάγκες πρόληψης, τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων. Ορθή και πλήρης καταγραφή και δημοσιοποίηση των στοιχείων εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Άμεση λήψη κατάλληλων μέτρων για την αυστηρή τιμωρία των υπεύθυνων σεξουαλικής και ηθικής παρενόχλησης στην εργασία και την απρόσκοπτη πρόσβαση των θυμάτων και των σωματείων τους στις Αρχές.
 • Μέτρα αναχαίτισης των αυξήσεων των τιμών στην ενέργεια, των δαπανών στέγασης και των βασικών καταναλωτικών αγαθών και προστασία των εργαζομένων, των ανέργων και των συνταξιούχων από το σοκ της ακρίβειας.
 • Μείωση τιμολογίων κοινωφελών υπηρεσιών, έμπρακτη πάταξη μονοπωλίων και ακρίβειας στα καταναλωτικά αγαθά.
 • Αποτροπή αποβιομηχάνισης, ιδιωτικοποιήσεων – εκποιήσεων εθνικού πλούτου και θωράκιση του δημόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στρατηγικής σημασίας
 • Δίκαιο φορολογικό σύστημα, ελάφρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων – πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής καιτης εκτεταμένης παραβατικότητας.
 • Αποκατάσταση της κοινωνικής μέριμνας και προστασίας των εργαζομένων και των ανέργων.
 • Μόνιμη και αποτελεσματική προστασία πρώτης κατοικίας. Διεύρυνση δικαιούχων επιδότησης ενοικίου.
 • Δημόσιο και καθολικό ισχυρό σύστημα υγείας - πρόσβαση όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασία κατοίκων μειονεκτικών περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής περιφέρειας.
 • Δημόσιο και δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με εγγυημένες συντάξεις και παροχές. Επαναφορά των κύριων και των επικουρικών συντάξεων στα επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αναπροσαρμογή τιμαριθμική όλων των κοινωνικών επιδομάτων και παροχών.
 • Προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, ενίσχυση των δημόσιων υποστηρικτικών δομών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.
 • Δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, αποτελεσματική και συνεκτική αντιμετώπιση των ζητημάτων μετανάστευσης, ασύλου και ιθαγένειας με σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου. Πολιτικές με συνοχή για την απρόσκοπτη ένταξη σε θέσεις εργασίας του αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, με ισότητα και σεβασμό των εργατικών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών αγαθών και πόρων με έμφαση στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Θέσπιση σταθερού νομοθετικού πλαισίου για την εργατική προστασία σε ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές.

Σήμερα 1η Μάη, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε μαζί και μέσα στα συνδικάτα για σεβασμό της αξίας και της αξιοπρέπειάς μας, των εργατικών, των κοινωνικών και των πολιτικών μας δικαιωμάτων, την κοινωνική δικαιοσύνη, την παγκόσμια ειρήνη, υγεία και ασφάλεια.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: