Τρίτη 10 Μαΐου 2022

Δημόσιο: Αλλαγές στα προσόντα πρόσληψης –Μπαίνει «ψαλίδι» στο Κλαδολόγιο

Στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας του βρίσκεται το νέο Προεδρικό Διάταγμα για το Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο στο δημόσιο τομέα, με το οποίο ορίζονται οι ειδικότητες / κλάδοι που υπάρχουν στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (κύρια ή πρόσθετα), τα διέπουν ως βασικά κριτήρια τις προσλήψεις και τους διορισμούς σε κάθε θέση. Η επικαιροποίηση – κωδικοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου, έχει στόχο αφενός τον εκσυγχρονισμό του, αφετέρου την εξάλειψη παρωχημένων και κατακερματισμένων ειδικοτήτων στο δημόσιο.
Σύμφωνα με όσα εξηγούν στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης στην aftodioikisi.gr, το Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο επιδέχεται δραστικές μειώσεις υφιστάμενων κλάδων, καθώς πολλές ειδικότητες παραπέμπουν σε θέσεις που δεν υφίστανται επί της ουσίας και παραπέμπουν σε αρκετές δεκαετίες πίσω. Εκτιμάται ότι από τους υφιστάμενους περίπου 2.700 κλάδους, η κωδικοποίηση θα καταγράψει περίπου 550. Ταυτόχρονα, το αναθεωρημένο Προεδρικό Διάταγμα θα καταγράφει και νέους, σύγχρονους κλάδους που αντιστοιχούν στον στόχο για αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημοσίου, με υψηλότερης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης θέσεις.
Οι παραπάνω αλλαγές θα «κουμπώσουν» και με τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο, που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, με την αναθεώρηση του Προσοντολογίου – Κλαδολογίου θα επιδιωχθεί και η εξάλειψη των «διαχωριστικών γραμμών» μεταξύ μόνιμων υπαλλήλων με σχέσεις εργασίας δημοσίου δικαίου και υπαλλήλων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), με τον ορισμό ενός κλάδου και μιας ειδικότητας για το τακτικό προσωπικό του δημοσίου τομέα.
Περαιτέρω, στόχος του υπουργείου Εσωτερικών είναι να διαμορφωθεί και ένα πλαίσιο συστηματικής αποτύπωσης του συνόλου των κλάδων και των ειδικοτήτων του δημοσίου. Στο εξής, όπως ανέφεραν στελέχη του αρμόδιου υπουργείου στα «Νέα», η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα θα έχει την ευθύνη, σε κεντρικό επίπεδο, να παρακολουθεί τις ανάγκες των δημόσιων φορέων σε νέους κλάδους-ειδικότητες και θα υποβάλλει ετησίως στον υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης του Προεδρικού Διατάγματος, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων οργανικών μονάδων του υπουργείου Εσωτερικών.
Πλέον θα γίνεται πλήρης και συστηματική χαρτογράφηση και θεσμική αποτύπωση των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης ανά κλάδο και ειδικότητα (αποδεκτοί τίτλοι, άδειες άσκησης επαγγέλματος κ.ο.κ.). Άλλωστε, για τον σκοπό αυτόν ελήφθησαν υπόψη τα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) αλλά και ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης, με τα νέα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΑΕΙ, τις νέες σχολές ανώτατης εκπαίδευσης που προέκυψαν από τη μετατροπή των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια, τις σύγχρονες ειδικότητες ΙΕΚ κ.ά.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: