Καλωσορίσατε στο @P e l l a - Το επώνυμο blog της Πέλλας

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Ι.Λ.Ε.Γ. "Ο Φίλιππος": Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2021

Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 9, 20, 21, 22 και 23 του Καταστατικού μας, σας καλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ, που θα γίνει στη Βόρεια Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών στις 4 Ιουλίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 το πρωί. Σε περίπτωση μη απαρτίας, σύμφωνα με το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα γίνει μετά 1 ώρα, ήτοι 11:30 στον ίδιο χώρο.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διοικητικός Απολογισμός
2. Έγκριση πεπραγμένων.
3. Οικονομικός απολογισμός εσόδων – εξόδων 2020.
4. Προϋπολογισμός του 2021.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Έγκριση οικονομικού απολογισμού.
Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μέλη που δεν μπορούν να παραβρεθούν στη Γ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό, μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλα μέλη εφόσον έχουν υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης.

Μετ’ εξαιρετικής τιμής
        Ο Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
 Κάμτσης Κων/νος                        Τσιβρανίδης Κων/νος

Δεν υπάρχουν σχόλια: