Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

ΣΟΧ 1/2024 - Ανάρτηση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023 - 2024

Σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο (ΦΕΚ 461/τΒ/14.2.20) και με βάση τον πίνακα που ακολουθεί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών.
Από τον 1ο πίνακα που ακολουθεί θα προσληφθούν οι 14 ΠΦΑ που είχαν ανεργία ως βασικό προσόν για την μοριοδότησή τους και με υπολογιζόμενη την εμπειρία τους στα προγράμματα ΠΑγΟ και από τον 2ο πίνακα για ποσοστό 20% των θέσεων αυτών δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας και θα προσληφθούν 4 ΠΦΑ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: