Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

Σχολικές καθαρίστριες - Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων σύμφωνα με την 18709/2021 ανακοίνωση του Δήμου Πέλλας

Σας ενημερώνουμε ότι στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πέλλας αναρτήθηκαν οι παρακάτω οριστικοί πίνακες κατάταξης καθαριστριών σχολικών μονάδων πλήρους και μερικής απασχόλησης σχολικού έτους 2021-2022.
Επίσης, μπορείτε να δείτε τον πίνακα επιτυχόντων καθαριστριών σχολικών μονάδων κάνοντας κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: