Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

ΕΠΟ: Δεν χορηγεί άδεια Super League 2 σε Αιγάλεω και Καλλιθέα / Αιγάλεω: Ανακοίνωση-καταπέλτης για τη μη αδειοδότηση

Το Δευτεροβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Αυγούστου 2021 εξέτασε τους φακέλους 4 ΠΑΕ της Football League και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.
Δεν χορηγεί άδεια Super League 2 για την περίοδο 2021-22 στις ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ 1931 και ΠΑΕ ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Αναπέμπει τις υποθέσεις των ΠΑΕ ΣΦΚ Ο ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1961 και ΠΑΕ ΑΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗ για να κριθεί εκ νέου από το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης (Π.Ο.Α.) η χορήγηση ή μη άδειας Super League 2 για την περίοδο 2021-22.
Αιγάλεω: Ανακοίνωση-καταπέλτης για τη μη αδειοδότηση – Τι καταγγέλει στην ΕΠΟ
Με μια μακροσκελή ανακοίνωση – καταπέλτη, το Αιγάλεω καταφέρεται κατά του Διευθυντή Αδειοδότησης της ΕΠΟ, κ. Δημητρίου Γεωργίου.
Αναλυτικά:
“EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Π.Ο.)
ΑΙΤΗΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ CITY 1931 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στο Αιγάλεω επί της Ιεράς Οδού αρ.286-288 με Α.Φ.Μ.: 997401353/ Φ.Α.Ε. Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΚΑΤΑ
1) Του Διευθυντή Διεύθυνσης Αδειοδότησης της ΕΠΟ κ.Δημητρίου Γεωργίου
2) Του Πρωτοβαθμίου Οργάνου Αδειοδότησης (Π.Ο.Α.) της ΕΠΟ και των μελών αυτού.
3) Του Δευτεροβαθμίου Οργάνου Αδειοδότησης (Δ.Ο.Α.) της ΕΠΟ και των μελών αυτού.
*******************
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε Θοδωρή Ζαγοράκη- Αξιότιμα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής,
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σύμφωνα με τον πρόσφατα υφιστάμενο κανονισμό, οι ομάδες της Football League κατηγορίας δεν είχαν την υποχρέωση να συμμετάσχουν στη διαδικασία αδειοδότησης της ΕΠΟ, και ως εκ τούτου δεν τους επιβάλλονταν και οι αντίστοιχες ποινές από τη μη χορήγηση αδείας σε αυτές.
Με την αιφνίδια κατάργηση της Football League κατηγορίας, την 19-06-2021 με τον Ν. 4809/2021 και την ενοποίηση των κατηγοριών των ομάδων της Football league κατηγορίας και των ομάδων της Super League 2 σε μία κατηγορία Super League 2 , οι ομάδες της Football League κατηγορίας αναγκάστηκαν ετσιθελικά να υπαχθούν στη βάσανο της διαδικασίας αδειοδότησης και να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της Διεύθυνσης Αδειοδότησης της ΕΠΟ, προκειμένου να ελεγχθούν από την τελευταία για το αν πληρούν τις κατηγορίες των κριτηρίων Οικονομικών, Νομικών, Αθλητικών, Διοικητικών και Υποδομής, για πρώτη φορά και σε χρόνο μεθύστερο των προβλεπομένων ημερομηνιών με βάση τον κανονισμό Αδειοδότησης, και μάλιστα υπό εξαιρετικά στενό χρονικό πλαίσιο.
Εν προκειμένω και ενώ είχαμε προσηκόντως και εμπροθέσμως υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, -για τα οποία ωστόσο δεν μας είχε δοθεί αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης αυτών , καθώς από την ΕΠΟ ενημερωθήκαμε ότι δεν εδύναντο να μας δώσουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου λόγω του COVID-19-, που αποδεικνύουν ότι η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία μας και παρά τις υφιστάμενες αντίξοες συνθήκες, πληρούσε όλα τα εκ του νόμου κριτήρια για τη χορήγηση της αδείας από την Διεύθυνση Αδειοδότησης της ΕΠΟ, εν τούτοις το Π.Ο.Α έκρινε με την πρωτοβάθμια του απόφαση, ότι δεν θα έπρεπε να λάβουμε την απαιτούμενη άδεια, παρά το γεγονός ότι με βάση την έκθεση των προσυμφωνημένων διαδικασιών Ορκωτού προς Δημόσιο/Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης , η οποία είχε κατατεθεί
1. Οι συνολικές υποχρεώσεις για φόρους όπως προκύπτουν από τα βιβλία της Εταιρείας ανέρχονται σε € ….. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά πραγματική υποχρέωση και οφείλεται σε λανθασμένη εγγραφή πληρωμής του ΦΠΑ μηνός Ιουλίου 2020. Το πραγματικό υπόλοιπο του ΦΠΑ την 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι πιστωτικό ποσού € …. Η εγγραφή αυτή θα διορθωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της επόμενης χρήσης 30 Ιουνίου 2021. Οι υποχρεώσεις για φόρους τέλη περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πίνακα που συνέταξε η Διοίκηση.
2. Από την εργασία μας, προέκυψαν ότι οι συνολικές υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς όπως προκύπτουν από τα βιβλία της Εταιρείας ανέρχονται σε €…. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020. Το ποσό αυτό αφορά διαφορές εισφορών Δώρου Χριστουγέννων που η υποχρέωση καταβολής ήταν τον Φεβρουάριο του 2021. Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πίνακα που συνέταξε η Διοίκηση. Η Εταιρεία επίσης στους πίνακες οφειλών απεικονίζει την υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αξίας €……, η οποία αφορά ασφαλιστικές εισφορές για κατασκηνώσεις μηνός Αυγούστου 2020, που αφορά προσωπικό οι οποίοι τελούσαν υπό αναστολή την χρονική περίοδο που υποβλήθηκε η ανωτέρω ΑΠΔ. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται η υποχρέωση καταβολής των εισφορών αυτών την δεδομένη εκείνη χρονική στιγμή.
3. Από τον εργασία μας, προέκυψαν ότι οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας απέναντι σε φόρους καθώς και σε ασφαλιστικούς οργανισμούς έχουν εξοφληθεί όλες εμπρόθεσμα μέχρι 31/03/21, βάσει της κατάστασης πληρωμών που μας υπέδειξε η Διοίκηση καθώς και την πρόσβαση μας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εφορίας και του ΕΦΚΑ της Εταιρείας Επιβεβαιώσαμε το σύνολο των πληρωμών για φόρους και ασφαλιστικούς οργανισμούς για την ελεγχόμενη χρήση.
Περαιτέρω κατά της απόφασης του ΠΟΑ, ασκήσαμε έφεση ενώπιον του Δευτεροβαθμίου δικαστηρίου Αδειοδότησης Δ.Ο.Α., όπου με μεγάλη μας έκπληξη ο Διευθυντής Αδειοδότησης της ΕΠΟ, κ.Δημητρίου Γεώργιος κατέθεσε εγγράφως την εισήγησή του, ενώ στον πρώτο βαθμό προφορικά, στην οποία μάλιστα προσέθεσε το πρώτον ενώπιον του ΔΟΑ, ότι η ΠΑΕ μας δεν πληροί και τις προϋποθέσεις των Διοικητικών Κριτηρίων!!!!!!!!!!!!!!!!!
Κι ενώ ο κ.Δημητρίου, κακώς, παρανόμως και αδίκως ως εκδικητικός τιμωρός, ανάγκασε όλες τις ομάδες τις Football League, και όχι τις 4 πρώτες ομάδες που αγωνιστικά κατέκτησαν τις ανωτέρω θέσεις, να υποβληθούν στη διαδικασία αδειοδότησης, επιπλέον, αποφάσισε χωρίς κανένα νόμιμο έρεισμα να θέσει τις προθεσμίες υποβολής του φακέλου, κατά το δοκούν και με υποκειμενικά κριτήρια.
Και μάλιστα υποχρεώνοντας τις ΠΑΕ να καταθέσουν έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ότι δεν εκκρεμούν οφειλές για υποχρεώσεις των ΠΑΕ έως την 31-12-2020, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν εξοφληθεί ή διακανονισθεί έως την 31-03-2021, ήτοι σε ημερομηνίες πρωθύστερες και ενόσω οι ΠΑΕ ήταν ανύποπτες και φυσικά είχαν τεθεί σε καθεστώς αναστολής λόγω της πανδημίας.
Για τους λόγους αυτούς και για όσους άλλους νόμιμα και εμπρόθεσμα θα προσθέσουμε ενώπιον Σας, με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ
Την ανωτέρω παράνομη, αντιδεοντολογική, αντικείμενη στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη συμπεριφορά του Διευθυντή Αδειοδότησης της ΕΠΟ, κ. Δημητρίου Γεωργίου, καθώς και των μελών του ΔΟΑ.
ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ
Την αποπομπή του Διευθυντή Αδειοδότησης της ΕΠΟ, κ.Δημητρίου Γεωργίου, για την παράνομη και καθ’υποτροπήν ενέργεια του εις βάρος των ΠΑΕ, καθώς και των μελών του ΔΟΑ που δέχθηκαν εκ των υστέρων και για πρώτη φορά την εισήγηση του κ.Δημητρίου που αφορούσαν τα Διοικητικά Κριτήρια της ΠΑΕ.
Την ακρόασή μας ενώπιον Σας, τόσο του νομίμου εκπροσώπου της ΠΑΕ μας όσο και του νομικού μας εκπροσώπου προκειμένου να αναπτυχθούν ενώπιον Σας, διεξοδικά οι ισχυρισμοί μας για την απόδειξη αυτών και την δίκαιη αντιμετώπισή μας, σχετικά με το ζήτημα της χορήγησης αδείας από τη Διεύθυνση Αδειοδότησης της ΕΠΟ.

Αιγάλεω, 24-08-2021
Για την ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931
Ο Πρόεδρος”
Πηγή: Onsports.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: