Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

Σχολικές καθαρίστριες: Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων στον Δήμο Πέλλας

Σας ενημερώνουμε ότι στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πέλλας αναρτήθηκαν οι παρακάτω αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης καθαριστριών σχολικών μονάδων πλήρους και μερικής απασχόλησης σχολικού έτους 2021-2022, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Επίσης, μπορείτε να δείτε τον 
  • Πίνακα επιτυχόντων καθαριστριών σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης κάνοντας κλικ εδώ και τον
  • Πίνακα επιτυχόντων καθαριστριών σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης κάνοντας κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: