Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

Σπαταλήθηκαν περίπου 127 κιλά τροφίμων ανά κάτοικο στην Ε.Ε. μέσα σε ένα έτος

Το 2020, το πρώτο έτος της πανδημίας του COVID-19, περίπου 127 κιλά τροφίμων ανά κάτοικο σπαταλήθηκαν στην ΕΕ, σύμφωνα με μια πρώτη πανευρωπαϊκή παρακολούθηση της σπατάλης τροφίμων που δημοσιεύθηκε σήμερα από τη Eurostat.
Τα νοικοκυριά παρήγαγαν το 55% των απορριμμάτων τροφίμων, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 70 κιλά ανά κάτοικο. Το υπόλοιπο 45% ήταν απόβλητα που δημιουργήθηκαν προς τα πάνω στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.
Η αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων από τους καταναλωτές παραμένει πρόκληση τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως.
Τα οικιακά απορρίμματα τροφίμων (55% του συνόλου) είναι σχεδόν διπλάσια από τα απορρίμματα τροφίμων που προέρχονται μαζί από τον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής (11%, 14 κιλά ανά άτομο) και της παραγωγής τροφίμων και ποτών (18%, 23 κιλά ανά άτομο).
Τα εστιατόρια και οι υπηρεσίες τροφίμων αντιπροσώπευαν 12 κιλά απορριμμάτων τροφίμων ανά άτομο ή το 9% του συνόλου. Η λιανική και η λοιπή διανομή τροφίμων ήταν ο τομέας με τη μικρότερη ποσότητα απορριμμάτων τροφίμων, με 9 κιλά ανά άτομο, ή 7% των συνολικών απορριμάτων τροφίμων. Ωστόσο, ο αντίκτυπος των περιορισμών λόγω COVID-19 σε αυτούς τους δύο τομείς εξακολουθεί να αναλύεται.
Ένας απλός τρόπος για να ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη των τροφίμων θα ήταν η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ετήσια ποσότητα απορριμμάτων τροφίμων που παράγουμε, τονίζει η Eurostat, υπενθυμίζοντας ότι τα απόβλητα τροφίμων έχουν υψηλές περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις, καθώς αποτελούν πρόσθετη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: