Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Μεγάλο «αγκάθι» τα φέσια του Δημοσίου

Παρά τις κυβερνητικές δράσεις για την αποπληρωμή τους προσεγγίζουν τα 2,5 δισ. ευρώ
Ανοιχτή πληγή για τη ρευστότητα στην οικονομία και μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές για την πρώτη μετα-προγραμματική αξιολόγηση αποτελούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες καθώς και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων που, παρά τις κυβερνητικές δράσεις για την αποπληρωμή τους, προσεγγίζουν τα 2,5 δισ. ευρώ.
Τα φέσια του Δημοσίου στερούν ζεστό χρήμα από την αγορά σε μια ιδιαίτερα καθοριστική στιγμή για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση. Οι θεσμοί από την πλευρά τους πιέζουν για την εκκαθάριση των οφειλών που αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο στην αξιολόγηση η οποία ξεκινά σήμερα με τα τεχνικά κλιμάκια και την επόμενη εβδομάδα με τους επικεφαλής. Σημειώνεται ότι η αρχική συμφωνία με τους θεσμούς προβλέπει ότι τα φέσια του Δημοσίου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε ετήσια βάση το 0,2% του ΑΕΠ ή σε απόλυτα ποσά τα 350 εκατ. ευρώ, αλλά λόγω της υγειονομικής κρίσης έχει δοθεί πίστωση χρόνου για την επίτευξη του στόχου.
Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού τα κρατικά φέσια ανέρχονται σε 1,78 δισ. ευρώ και μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 697 εκατ. ευρώ φτάνουν τα 2,477 δισ. ευρώ.
Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι οι φόροι που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανέρχονται στο ποσό των 291 εκατ. ευρώ από 336 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.
Ειδικότερα όσον αφορά την ακτινογραφία των χρεών:
■ Τη μερίδα του λέοντος κατέχουν τα νοσοκομεία με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στο τέλος Ιουλίου του 2022 να ανέρχονται στο ποσό των 1.032 δισ. ευρώ από 927 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα.
■ Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης είχαν οφειλές ύψους 385 εκατ. ευρώ τον περασμένο Ιούλιο έναντι 470 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2021.
■ Στους ΟΤΑ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους ανήλθαν τον μήνα Ιούλιο στο ποσό των 124 εκατ. ευρώ από 122 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο και 153 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2021.
■ Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Νομικών Προσώπων της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν τον Ιούλιο στα 84 εκατ. ευρώ από 54 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σύμφωνα με το προσχέδιο, ιδιαίτερα προβλήματα ρευστότητας αντιμετωπίζουν οι συγκοινωνιακοί φορείς, όπως οι εταιρείες «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.), «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΟΣΥ Α.Ε.), «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.» (ΟΑΣΑ Α.Ε.), κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης.
Ωστόσο η επιχορήγηση που δόθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος οδήγησε στη μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ διατίθεται επιπλέον επιχορήγηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022.
Καθοδική τροχιά παρατηρείται μόνο στις οφειλές από τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης με το ύψος των οφειλών αυτών να φτάνει τον περασμένο Ιούλιο στα 77 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένων των εισφορών ύψους 33 εκατ. ευρώ που παρακρατούνται υπέρ του Ε.Δ., του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και του ΕΟΠΥΥ, το καθαρό ποσό ανήλθε στα 44 εκατ. ευρώ.

Μάριος Χριστοδούλου
Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: