Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

Παράταση για 1 χρόνο στην προθεσμία τροποποίησης καταστατικού των Αθλητικών Σωματείων

Όπως είναι ήδη γνωστό, όλα τα αθλητικά σωματεία της χώρας οφείλουν να προβούν στην τροποποίηση του καταστατικού τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 4603/2019, 4726/2020 και 4809/2021, προκειμένου να εναρμονιστούν με τα άρθρα 3 και 5 του ν. 2725/1999, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τους παραπάνω νόμους. Σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 5007/2022, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 23 Δεκεμβρίου, τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 και πλέον η προθεσμία για την τροποποίηση του καταστατικού των αθλητικών σωματείων λήγει στις 31/12/2023 αντί της 31/12/2022, όπως προβλεπόταν πριν την παράταση.
Ήδη η πλειοψηφία των αθλητικών σωματείων έχει ολοκληρώσει την διαδικασία τροποποίησης, η οποία περιλαμβάνει την προκήρυξη και διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης για την ψήφιση της τροποποίησης, την κατάθεση αίτησης στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του σωματείου για έγκριση της τροποποίησης, τη δημοσίευση της απόφασης στον τοπικό τύπο, την καταχώρηση του τροποποιημένου καταστατικού στο Πρωτοδικείο και την ανάρτησή του στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Παρόλα αυτά, αρκετά σωματεία δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες και κινδυνεύουν με αυτοδίκαιη άρση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία (31/12/2023), όπως προβλέπει το άρθρο 30 του ν. 4726/2020.
Με την νέα παράταση της προθεσμίας κατά έναν χρόνο τα σωματεία που δεν έχουν προβεί ακόμα στην τροποποίηση του καταστατικού τους έχουν πλέον αρκετό χρόνο για να το πράξουν, ενώ σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση του καταστατικού παραμένει υποχρεωτική προκειμένου να συνεχίσουν την λειτουργία τους απρόσκοπτα.

Του Ευάγγελου Πατετσίνη - Δικηγόρος Έδεσσας
MA Sport Development and Management

Δεν υπάρχουν σχόλια: