Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

Η ακρίβεια γεμίζει τα κρατικά ταμεία

Αυξημένα κατά 500 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου, τα έσοδα του προϋπολογισμού στο 11μηνο ● Χαμηλότερα από την πρόβλεψη του 1,6% κλειδώνει το έλλειμμα.
Χαμηλότερα από την πρόβλεψη για 1,6% του ΑΕΠ κλειδώνει το φετινό έλλειμμα χάρη στα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ που δημιουργεί η ακρίβεια και της κουλτούρας των πληρωμών από τους φορολογούμενους στις δόσεις του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος – εξέλιξη που αποτελεί μια καλή αφετηρία για τους δημοσιονομικούς στόχους του 2023. Τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δείχνουν ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ήταν αυξημένα κατά σχεδόν 500 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ οι δαπάνες ήταν μειωμένες κατά 823 εκατ. ευρώ.
Τούτο είχε ως αποτέλεσμα το πρωτογενές έλλειμμα να διαμορφωθεί στο 1,091 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 2,239 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό. Το ύψος των καθαρών εσόδων ανήλθε σε 53,430 δισ. ευρώ και τα συνολικά σε 58,981 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 478 εκατ. ευρώ ή 0,8% σε σχέση με τον στόχο. Συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:
● Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν στο 11μηνο σε 50,178 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 444 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου. Ειδικότερα, για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:
● Οι εισπράξεις από ΦΠΑ ανήλθαν σε 19,828 δισ. ευρώ, αυξημένες έναντι του στόχου κατά 135 εκατ. ευρώ.
● Τα έσοδα από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης ανήλθαν σε 6,344 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 52 εκατ. ευρώ.
● Οι εισπράξεις των φόρων από την ακίνητη περιουσία ανήλθαν σε 2,545 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 100 εκατ. ευρώ.
● Από τους φόρους στο εισόδημα συγκεντρώθηκαν 15,436 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 154 εκατ. ευρώ.
● Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 5,278 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 106 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου. Ωστόσο, ποσό ύψους 2,604 δισ. ευρώ από αυτή την κατηγορία αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 111 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
● Τα έσοδα της κατηγορίας «πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 774 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
● Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 2,687 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ωστόσο, ποσό 264 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 36 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
● Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» ανήλθαν σε 12 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
● Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,551 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 190 εκατ. ευρώ από τον στόχο (5,362 δισ. ευρώ).

Μάριος Χριστοδούλου
Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: