Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Ενημέρωση για πληγέντες από την θεομηνία στις 28/05/2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ) ΤΗΣ 28ης ΜΑΙΟΥ 2023
ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Οι δημότες των οποίων οι κύριες κατοικίες (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) έχουν υποστεί ζημιές από την θεομηνία της 28ης Μαΐου 2023 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης ζημιάς (για οικοσκευή και απλές επισκευαστικές εργασίες) σύμφωνα με την ΚΥΑ 33862/6-5-2019 (ΦΕΚ 1699/Β΄/16-05-2019) έως την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 στο Δήμο Πέλλας. Οι εκτιμήσεις των ζημιών αναφέρονται σε κτήρια που καλύπτουν ανάγκες διαβίωσης. Δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κ.λπ.).
Υπεύθυνος υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων ο κ. Ισαάκ Κατιρτζόγλου, τηλ. 2382350853, e-mail: katirtzoglou@giannitsa.gr, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χ’’Δημητρίου & Εθ. Αντίστασης 1.
Ο Δήμος Πέλλας έχει προβεί στη σύσταση τριμελούς επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιήσει αυτοψίες. Η συγκεντρωτική κατάσταση των αιτημάτων αποστέλλεται με εισήγηση της τριμελούς επιτροπής στον Δήμαρχο. Η αρμοδιότητα χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης ασκείται από τη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείο Εσωτερικών.
Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις δήλωσης ζημίας θα πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους :
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Ε1, Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο της κατοικίας
3. Φωτογραφίες των οικοσκευών και των κτιριακών υποδομών που έπαθαν ζημία

  • Μπορείτε να κατεβάσετε την αντίστοιχη Αίτηση κάνοντας κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: