Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 της ΔΕΥΑ Πέλλας για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
Για να κατεβάσετε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: