Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

Η επόμενη ημέρα μέχρι την πρόσληψη

Αναμένονται τρεις διαφορετικές προκηρύξεις για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) μέσα στους επόμενους μήνες, που θα αντιστοιχούν σε περίπου 5.500 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο ● Ποια προσόντα δίνουν επιπλέον μονάδες στους υποψηφίους.
Τουλάχιστον τρεις προκηρύξεις αναμένεται να εκδώσει το ΑΣΕΠ σε συνέχεια του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022), προκειμένου οι επικείμενες προσλήψεις στον δημόσιο τομέα να καλυφθούν από τη «δεξαμενή» των 14.837 επιτυχόντων.
Σύμφωνα με όσα περιγράφουν πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής διευκρινίζοντας το τοπίο για τα επόμενα στάδια που διέπουν τους διορισμούς του μεγάλου διαγωνισμού, οι προκηρύξεις αναμένεται να διαχωριστούν ανά εκπαιδευτική κατηγορία και ειδικότερα: μία προκήρυξη θα αφορά την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), μία την κατηγορία της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και μία το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ). Αυτές οι προκηρύξεις θα αντιστοιχούν σε σχεδόν 5.500 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο, αριθμός που αφορά τον εγκεκριμένο αριθμό προσλήψεων για τα έτη 2022-2023.
Πότε θα εκδοθούν οι πολυαναμενόμενες προκηρύξεις; Σαφής εικόνα προς το παρόν δεν υπάρχει, ωστόσο πηγές του ΑΣΕΠ διαβεβαιώνουν ότι «καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαδοχική έκδοσή τους κατά τους προσεχείς μήνες» και προσθέτουν, προκειμένου να εξηγήσουν την πολυπλοκότητα των εν λόγω προκηρύξεων, ότι οι διαδικασίες που απαιτούνται ισοδυναμούν με το σύνολο των προκηρύξεων που εκδίδει το ΑΣΕΠ σε διάστημα δύο ετών για τις παραπάνω τρεις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ και ΕΕΠ), οι οποίες ανέρχονται σε 15-17 προκηρύξεις ανά έτος.
Με την έκδοση των προκηρύξεων οι επιτυχόντες/ούσες του γραπτού διαγωνισμού (α’ στάδιο) θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις δηλώνοντας τις προτιμήσεις σε συγκεκριμένους φορείς στις θέσεις που θα περιλαμβάνουν οι προκηρύξεις, καθώς και όσα πρόσθετα προσόντα κατέχουν. Η βαθμολογία τους θα προσαυξηθεί ως εξής:

● 5 μονάδες για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη,
● 2 μονάδες για κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη,
● 1 μονάδα για κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).
Οι παραπάνω προσαυξήσεις υπολογίζονται αθροιστικά για κάποιον που κατέχει περισσότερους του ενός τίτλους. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων βαθμολογείται επιπλέον μόνο ένας εξ αυτών (σε περίπτωση μη ομοιόβαθμων τίτλων βαθμολογείται ο υψηλότερος), λαμβάνοντας το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.
Επίσης 1 μονάδα προσμετράται στους κατόχους τίτλου άριστης γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικής, γερμανικής, γαλλικής, ισπανικής, ιταλικής). Η άριστη γνώση δεύτερης γλώσσας βαθμολογείται με 0,5 μόρια. Αν η άριστη γνώση ξένης γλώσσας ορίζεται στην προκήρυξη ως απαιτούμενο πρόσθετο προσόν, δεν μοριοδοτείται.
Πρόσθετες μονάδες δίνει σε έναν/μία επιτυχών/ούσα η πρότερη εργασιακή εμπειρία και συγκεκριμένα η απασχόληση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως αντικειμένου, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία. Η εργασιακή εμπειρία προσθέτει 1 μονάδα για κάθε έτος εργασίας και για 5 το ανώτερο έτη (δηλαδή 5 μονάδες το μέγιστο).
Ακόμη προσαύξηση της βαθμολογίας κατά 10 ή 20 μονάδες προβλέπεται λόγω εντοπιότητας σε ορισμένους δήμους (π.χ. νησιωτικούς, ορεινούς, ηπειρωτικούς/ακριτικούς), σύμφωνα με τον νόμο περί εκσυγχρονισμού ΑΣΕΠ (ν.4765/2021, άρ. 12).
Υπενθυμίζεται ότι επιτυχών/ούσα του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ (κάποιος/α δηλαδή που πέρασε τη βάση του 55% σε κάθε μάθημα) κρίθηκε ένας στους πέντε (συγκεκριμένα το 19,3%) από τους 77.073 υποψήφιους που συμμετείχαν σε τουλάχιστον ένα από τα δύο μαθήματα.
Από τη «δεξαμενή» των 14.837 επιτυχόντων του διαγωνισμού θα αντληθούν και οι προς διορισμό υποψήφιοι για τις επόμενες προκηρύξεις που θα εκδοθούν με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2024, ο οποίος θα εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο το φθινόπωρο. Οι επιτυχόντες του φετινού γραπτού διαγωνισμού θα είναι και οι μόνοι που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις προκηρύξεις για τις προσλήψεις του επόμενου έτους.
Βάσει νομοθεσίας γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Ως εκ τούτου ο επόμενος γραπτός διαγωνισμός για μόνιμες προσλήψεις στον δημόσιο τομέα εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το 2025.

Στέργιος Ζιαμπάκας
Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: