Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Ο μεγάλος πλούτος ως οικογενειακή υπόθεση

Πού επενδύουν τα family offices όλου του κόσμου ● Ερευνα της UBS ανάμεσα σε 230 «οικογενειακά γραφεία» με περιουσία 2,2 δισ. δολάρια ● Στροφή στα ομόλογα, ελαφρά μείωση τοποθετήσεων σε ακίνητα, μεγάλες προσδοκίες από τις αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού ρίσκου.
Τουλάχιστον το 7% του παγκόσμιου πλούτου, δηλαδή περίπου 6 τρισεκατομμύρια δολάρια, ελέγχονται από τα λεγόμενα family offices (οικογενειακά γραφεία), νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τα κεφάλαια υπερπλούσιων οικογενειών επενδύοντάς τα σε επιχειρήσεις και περιουσιακά στοιχεία με το μικρότερο δυνατό ρίσκο και τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.
Υπάρχουν πάνω από 7.000 family offices σε όλο τον κόσμο και οι επενδυτικές επιλογές που κάνουν κάθε χρόνο επηρεάζουν σοβαρά τις κεφαλαιακές ροές από χώρα σε χώρα και από κλάδο σε κλάδο.
Από αυτή την άποψη παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η έκθεση της UBS που βασίζεται σε έρευνα πάνω σε 230 «οικογενειακά γραφεία» σε όλο τον κόσμο με συνολική καθαρή περιουσία άνω των 2,2 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με τη UBS, τα «οικογενειακά γραφεία» σχεδιάζουν τη μεγαλύτερη αλλαγή στη στρατηγική κατανομή των περιουσιακών στοιχείων τους εδώ και πολλά χρόνια.
● Η σημαντικότερη τάση αφορά τη στροφή τους στις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. Επειτα από πολλά χρόνια σχετικής αποχής από τα ομόλογα, το 38% των family offices σχεδιάζουν αύξηση των επενδύσεων σε ομόλογα υψηλής ποιότητας, αλλά μικρής διάρκειας.
● Το 34% σχεδιάζει αύξηση επενδύσεων σε μετοχές των αναδυόμενων αγορών τα επόμενα πέντε χρόνια.
● Ενώ η αύξηση των επιτοκίων και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν οδηγήσει σε στροφή στο κυνήγι του ρευστού και σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, το 66% των «οικογενειακών γραφείων» εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η έλλειψη ρευστότητας ευνοεί μακροπρόθεσμα υψηλές αποδόσεις και επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και ιδιωτικό χρέος.
● Το 73% πιστεύουν ότι τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου θα επιτύχουν ή θα υπερβούν τους στόχους απόδοσης τους επόμενους 12 μήνες.
● Το 41% σχεδιάζει να αυξήσει άμεσες επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων τα επόμενα πέντε χρόνια.
● Τα περισσότερα «οικογενειακά γραφεία» σχεδιάζουν προσεκτικά να περικόψουν τις επενδύσεις σε ακίνητα το 2023, προβλέποντας μια ελαφρά μείωση των τιμών τους, αλλά το 33% εκτιμά ότι σε βάθος πενταετίας θα αυξήσει τις επενδύσεις σε ακίνητα.
● Η γεωπολιτική ένταση ξεπέρασε τον πληθωρισμό ως η κύρια πηγή ανησυχίας των «οικογενειακών γραφείων» παγκοσμίως, ακολουθούμενη από την ύφεση και τον πληθωρισμό.
● Η κατανομή των επενδύσεων των αμερικανικών family offices σε ακίνητα είναι 21% και σε hedge funds 10%. Αντίθετα, τα «οικογενειακά γραφεία» στην Ευρώπη διαθέτουν μόνο το 11% των επενδύσεών τους σε ακίνητα. Το 94% διαχειρίζεται τη στρατηγική κατανομή περιουσιακών στοιχείων… οικογενειακά. Ως κλάδοι επένδυσης ο ψηφιακός μετασχηματισμός ελκύει το 79%, ενώ δεύτερα σε προτιμήσεις έρχονται ο αυτοματισμός και η ρομποτική (75%).
● Ως προς τον σκοπό της επενδυτικής στρατηγικής των «οικογενειακών γραφείων», το 63% δηλώνει ότι την επιλέγει για την ασφαλή μεταφορά του πλούτου στην επόμενη γενιά, το 55% για να στηρίξει το εισόδημα των μελών της οικογένειας, το 41% ως διαφοροποίηση στις καθαυτό επιχειρηματικές δραστηριότητές τους (περίπου ως... επενδυτική διασκέδαση), ενώ το 27% διακηρύσσει ως σκοπό τη φιλανθρωπία και την κοινωνική ανταπόδοση.

Γιάννης Κιμπουρόπουλος
Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: