Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Επιτελικό μπάχαλο με τις ανεμογεννήτριες

Φωτιές άναψε η άδεια εγκατάστασης ΑΠΕ στα καμένα της Δαδιάς
Η πρόσκαιρη κωλοτούμπα της κυβέρνησης με αναστολή ενός έτους για την υλοποίηση των εργασιών δεν έπεισε κανέναν ● Οπως επισημαίνει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, είναι κρίκος μιας ανησυχητικά αυξανόμενης αλυσίδας αδειοδοτήσεων, κυρίως έργων ΑΠΕ, που λαμβάνουν χώρα ενώ υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων των έργων στις περιοχές.
Tον τρόπο λειτουργίας του «επιτελικού κράτους» της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε το μπάχαλο με τις άδειες που έδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε καμένη έκταση του δάσους της Δαδιάς περίπου τρεις εβδομάδες μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έκανε στάχτη τον μισό Εβρο και ανάγκασε την κυβέρνηση σε κυβίστηση.
Η αποκάλυψη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, που μέσα σε λίγες ώρες ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων σε όλη την Ελλάδα, προκάλεσε πανικό στην κυβέρνηση και οδήγησε στη γνωστή πια ανακοίνωση, που δεν έπεισε κανέναν, αφού έσπευσε απλώς να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Σύμφωνα με αυτήν, «αναστέλλεται για μέχρι ένα έτος η υλοποίηση των έργων και εργασιών, οι οποίες, αν και είναι επιτρεπτές επεμβάσεις από τις διατάξεις της δασικής και λοιπής νομοθεσίας, είναι δυνατόν λόγω της φύσης τους να επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες στην ευνόητα, πλέον, ευαίσθητη οικολογικά χλωρίδα και πανίδα της εν λόγω περιοχής, έως την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης, που θα ανατεθεί άμεσα και θα διερευνήσει στοχευμένα το θέμα αυτό».
Ωστόσο, η συγκεκριμένη έγκριση δεν είναι η μοναδική. Οπως επισημαίνει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, είναι κρίκος μιας ανησυχητικά αυξανόμενης αλυσίδας αδειοδοτήσεων, κυρίως έργων ΑΠΕ, που λαμβάνουν χώρα ενώ υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων των έργων στις περιοχές. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις αδειών ΑΣΠΗΕ που εκδόθηκαν αυτό το καλοκαίρι και έχουν αρνητικές γνωμοδοτήσεις από τον ΟΦΥΠΕΚΑ: ΑΣΠΗΕ «Θρόνος», «Μονοδένδρι», «Πένθιμον» στην Π.Ε. Ροδόπης, εντός της ΖΕΠ «Κοιλάδα Κομψάτου», ΑΣΠΗΕ «Λόφος - Πουλιά» στην Π.Ε. Ροδόπης, εντός της ΖΕΠ «Κοιλάδα Φιλιούρη», ΑΣΠΗΕ «Μάτι-Κοσκινά», «Φουντούκια - Κορφοβούνι», «Σκοπιά - Βραχάκι» στις Π.Ε. Ροδόπης και Εβρου, εντός της ΖΕΠ «Κοιλάδα Φιλιούρη», ΑΣΠΗΕ Ζυγουρολίβαδο στην Π.Ε. Καρδίτσας, εντός της ΖΕΠ «Ορη Αγραφα». «Με λίγα λόγια, φαίνεται πως οι γνωμοδοτήσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ έχουν πλέον διακοσμητική αξία για τη ΓΔΠΠ του ΥΠΕΝ και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, παρά το γεγονός πως για την πλειονότητα των έργων ο ΟΦΥΠΕΚΑ είναι η μοναδική υπηρεσία που ασχολείται με τη δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεών τους στις περιοχές Natura», υπογραμμίζει η Ορνιθολογική Εταιρεία.
Με την απόφαση της 20ής Σεπτεμβρίου 2023 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης προχώρησε στην αδειοδότηση κατασκευής δύο αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), παρά το γεγονός ότι αναφερόταν ρητά ότι η περιοχή είναι προστατευόμενη και παρά την αρνητική γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ. Είχε προηγηθεί η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις 9 Αυγούστου, η θετική εισήγηση του οποίου, σύμφωνα με τα πρακτικά, βασίστηκε απλά σε μία σχετική ερώτηση του προέδρου του Συμβουλίου προς τον γενικό διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, ο οποίος «ανέφερε ότι το ΥΠΕΝ είναι θετικό με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου», χωρίς οποιαδήποτε τεκμηρίωση και αντίκρουση των θέσεων του ΟΦΥΠΕΚΑ!
Κανένας δεν πτοήθηκε ούτε από τη σαφέστατη αναφορά στο κείμενο της απόφασης ότι το συγκεκριμένο έργο χωροθετείται σε περιοχή «εντός της οποίας οι σημαντικές επιπτώσεις των ΑΣΠΗΕ έχουν τεκμηριωθεί από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που εκπονήθηκε για τις περιοχές Natura 2000 των Π.Ε. Εβρου και Ροδόπης (τμήμα), και συγκεκριμένα εντός προτεινόμενης Ζώνης Προστασίας της Φύσης, στην οποία οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ δεν περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες κατηγορίες χρήσεων που προτείνονται για τη ζώνη αυτή».
Από την απόφαση αναστολής του ΥΠΕΝ, πάντως, δεν φαίνεται να εφησυχάζουν οι φορείς που αντέδρασαν άμεσα όταν πληροφορήθηκαν την αδειοδότηση. Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων τους στην ΕΡΤ, αναμένουν περαιτέρω διευκρινίσεις και λεπτομερείς χάρτες για τις εκτάσεις στις οποίες θα ισχύσει η αναστολή, καθώς θεωρούν ότι ακόμα και άκαυτες περιοχές θα πρέπει να εξαιρεθούν από τα σημεία στα οποία επιτρέπεται η ανάπτυξη αιολικών πάρκων, δεδομένου ότι αυτές οι εκτάσεις θα αποτελέσουν το αμέσως επόμενο καταφύγιο για τα σπάνια αρπακτικά και ως εκ τούτου θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφαλής διαβίωσή τους σε αυτές. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Διεύθυνση Δασών Εβρου έχει ζητήσει εδώ και μέρες την εφαρμογή του μοντέλου της Εύβοιας όπου υπήρχε πρόβλεψη για αναστολή αδειοδοτήσεων για όλες τις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) τουλάχιστον για πέντε χρόνια στις καμένες περιοχές και με αναδρομική ισχύ.
Ζητούν ακύρωση και όχι αναστολή για το FSRU Αλεξανδρούπολης
Με ιεραρχική προσφυγή τους προς τις αρμόδιες αρχές, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς και Greenpeace ζητούν την ακύρωση της πρόσφατης απόφασης τροποποίησης και ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων για το FSRU Αλεξανδρούπολης, αναφέροντας προς τις αρμόδιες αρχές τις παρακάτω, μεταξύ άλλων, παραβιάσεις: παραβίαση θεσμικά κατοχυρωμένης απαγόρευσης χωροθέτησης εγκαταστάσεων μεγάλου κινδύνου για ατύχημα (Seveso) εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000. Παράνομη παράταση άδειας επικίνδυνης εγκατάστασης, αγνοώντας το γεγονός ότι έχουν μεταβληθεί σημαντικά τα αρχικά δεδομένα. Αγνόηση της υποχρέωσης ενημέρωσης του κοινού και διαβούλευσης, όπως αυτή προβλέπεται από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική και ενεργειακή νομοθεσία. Παράνομη θεώρηση, ως μη ουσιώδους, της αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα προκαλέσει το έργο.
Το WWF Ελλάς και η Greenpeace ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ακυρώσουν την απόφαση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων και την άδεια εγκατάστασης του FSRU Αλεξανδρούπολης.

Αντώνης Τελόπουλος
Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: